KHUYẾN MÃI
img_promo_3

Khuyến Mãi Khủng Tháng 6 Giảm 60% Cho Sản Phẩm Rửa Tay AB – Hàng Chính Hãng.

Thời gian: 10/05/2020 - 18/06/2020
  • Chỉ áp dụng cho khách hàng mua tố thiểu 2 sản phẩm trở lên.
  • Không áp dụng khuyến mãi này với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Sản phẩm đã mua, xin vui lòng không trả lại.
img_promo_3

Khuyến Mãi Khủng Tháng 5 Giảm 50% Cho Sản Phẩm Rửa Tay AB – Hàng Chính Hãng.

Thời gian: 15/04/2020 - 10/06/2020
  • Chỉ áp dụng cho khách hàng mua tố thiểu 2 sản phẩm trở lên.
  • Không áp dụng khuyến mãi này với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Sản phẩm đã mua, xin vui lòng không trả lại.