Chính Sách Bảo Mật

QUI ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

BachThu tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người sử dụng, không phân biệt người sử dụng có đăng ký bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi hay chỉ là khách ghé thăm để tham khảo thông tin. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ một cách hiệu qủa hơn tới người sử dụng.
Xin lưu ý rằng, bất cứ thông tin nào ngoài các thông tin về nhân thân được người sử dụng đăng tải trên trang web sẽ trở thành những thông tin chung và không được coi là những thông tin có thể nhận dạng cá nhân chịu sự điều chỉnh của những Qui định về quyền riêng tư này.

NHỮNG THÔNG TIN MÀ BACHTHU THU THẬP:

Những thông tin do người sử dụng cung cấp: Người sử dụng cung cấp một số thông tin có thể được coi là những thông tin có thể nhận dạng cá nhân (như tên và địa chỉ email) cho BachThu khi người sử dụng sử dụng một số tính năng của trang web: như đăng tải thông tin, tham gia mục góp ý, bình luận của một dịch vụ nào đó, tham gia các cuộc thi, trả lời phiếu điều tra hoặc đăng ký nhận thư.
Tập tin Cookie: Khi người sử dụng ghé thăm trang web BachThu, chúng tôi có thể sẽ gửi một hoặc một số các tập tin cookie (một tệp tin chứa một số lượng nhỏ dữ liệu mã hoá) tới máy tính của người sử dụng, nhằm giúp chúng tôi có thể nhận biết được các nội dung mà người sử dụng quan tâm trên trang web. BachThu có thể sử dụng cả những tập tin “session cookie” và tập tin “persistent cookie”. Một tập tin “persistent cookie” sẽ vẫn lưu lại trong máy của người sử dụng khi người sử dụng đóng trình duyệt đó. Tập tin “persistent cookie” được sử dụng để giúp người sử dụng dễ dàng hơn cho việc truy cập trang web lần sau. Người sử dụng có thể xoá các tập tin “persistnet cookie” theo như những hướng dẫn trong file trình duyệt web. Một tập tin “session cookie” là một file tạm thời và sẽ tự xoá khi người sử dụng đóng trình duyệt. Người sử dụng có thể điều chỉnh lại trình duyệt của mình để từ chối nhận tất cả các tập tin cookie hoặc cho phép khi nào thì tập tin cookie có thế được gửi. Tuy nhiên, người sử dụng có thể sẽ không sử dụng được một vài tính năng của BachThu nếu người sử dụng từ chối nhận tất cả các tập tin cookie.

CÁCH THỨC BACHTHU SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Nếu người sử dụng đăng ký các thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho chúng tôi trên trang web BachThu, sau đó chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này của người sử dụng để tiến hành: duy trì và cung cấp cho người sử dụng những các tính năng của BachThu.
Bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nào mà người sử dụng tự nguyện công bố rộng rãi trên mạng sẽ được mọi người sử dụng. Bất kỳ thông tin nào được đăng tải lên trang web BachThu có thể được phân phối lại qua mạng và những kênh truyền thông khác, và cộng đồng người sử dụng có thể theo dõi được chúng.
Chúng tôi sẽ không sử dụng địa chỉ email hoặc những thông tin có thể nhận dạng cá nhân của người sử dụng vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà chưa được sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi có thể sẽ sử dụng địa chỉ email của người sử dụng vào những mục đích quản trị mạng hoặc những mục đích phi quảng cáo khác (như thông báo cho người sử dụng những thay đổi lớn trên trang web BachThu hoặc các dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi).
Chúng tôi sử dụng cả những thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc những thông tin không thể nhận dạng cá nhân (tập tin Cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, clickstream data v.v) nhằm phát triển BachThu và cung cấp giao diện, chức năng, dịch vụ lưu trữ, kiểm tra và phân tích thói quen và xu hướng của người sử dụng nhằm đưa ra các dịch vụ và tiện ích phục vụ khách hàng tốt hơn.

KHI NÀO BACHTHU TIẾT LỘ NHỮNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cung cấp các thông tin có thể nhận dạng cá nhân và các thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các công ty con, các chi nhánh, các nhận viên của chúng tôi nhằm xử lý các thông tin đó theo sự uỷ quyền của chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên đó khi nhận và xử lý các thông tin phải tuân thủ theo các qui định về sự riêng tư này, và chúng tôi cũng nỗ lực một cách hợp lý để hạn chế việc họ sử dụng những thông tin này, đồng thời yêu cầu họ có ý thức giữ bí mật cũng như áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ hay bán những thông tin có thể nhận dạng cá nhân của người sử dụng (như tên và địa chỉ email) với người khác, bên thứ ba là các công ty vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo mà chưa được sự chấp thuận của người sử dụng.
Chúng tôi có thể sẽ phải tiết lộ thông tin có thể nhận dạng cá nhân hoặc những thông tin không thể nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, hoặc với sự tin tưởng rằng việc cung cấp các thông tin như vậy tuân theo các qui định của toà án hoặc luật pháp Việt Nam.
BachThu cũng giữ quyền tiết lộ những thông tin có thể nhận dạng và các thông tin không thể nhận dạng của người sử dụng trong trường hợp BachThu tin tưởng rằng điều đó là cần thiết chiếu theo các qui định sử dụng của chúng tôi, để kiểm tra và bảo vệ BachThu trước bất kỳ khiếu kiện của bên thứ ba nào, để giúp đỡ các cơ quan pháp luật bảo vệ an ninh hoặc sự vẹn toàn của trang web, và để bảo vệ các quyền về sở hữu trí tuệ, bản quyền, hoặc đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên của chúng tôi, người sử dụng hoặc những người có liên quan khác.

SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Tất nhiên, người sử dụng có quyền từ chối cung cấp các thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho BachThu. Trong trường hợp này, người sử dụng sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ của BachThu. Xin hãy chú ý rằng các thông tin do người sử dụng đã đăng tải trên trang BachThu sẽ không thể xoá và chúng sẽ được điều chỉnh bởi các Qui định sử dụng của chúng tôi.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT

BachThu luôn sử dụng hệ thống quản lý và kỹ thuật để bảo vệ tính nguyên vẹn và bảo mật đối với các thông tin của người sử dụng. Khi chúng tôi nhận được các thông tin do người sử dụng cung cấp, BachThu sẽ có những nỗ lực hợp lý để bảo mật những thông tin đó trong hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, xin hãy chú ý rằng đó không phải là một sự đảm bảo rằng các thông tin đó không bị truy nhập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá huỷ bởi các lỗ hổng của hệ thống bảo mật. Và người sử dụng cam kết sẽ tự chịu rủi ro trong những trường hợp như vậy.
Nếu BachThu biết có lỗ hổng trong hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể sẽ cố gắng gửi bản thông báo qua điện tử cho người sử dụng để người sử dụng có những biện pháp bảo vệ thích hợp. BachThu có thể đăng các thông báo này trên trang web của BachThu

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Chúng tôi đặc biệt coi trọng vấn đề bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Chính vì lý do này mà BachThu không có ý định thu thập hoặc giữ các thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân của những em dưới 15 tuổi trên trang web, và chúng tôi cũng không cung cấp dịch vụ cho các em dưới 15 tuổi.
Nếu người sử dụng dưới 15 tuổi, xin hãy vui lòng KHÔNG sử dụng hoặc truy cập trang web. Nếu BachThu biết được các thông tin nhận dạng cá nhân của những người dưới 15 tuổi trên trang web, chúng tôi sẽ sử dụng những biện pháp thích hợp để xoá những thông tin này.

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ

Trang web BachThu dự định hướng tới đối tượng người sử dụng Việt Nam. Nếu người sử dụng là người sử dụng truy cập trang web từ một nơi khác ngoài lãnh thổ Việt Nam, có hệ thống luật pháp hoặc qui định khác với luật pháp Việt Nam, xin hãy chú ý rằng qua việc người sử dụng tiếp tục sử dụng trang web BachThu được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, bởi những qui định về sự riêng tư, và các Qui định sử dụng của chúng tôi là người sử dụng đã hoàn toàn đồng ý với việc cung cấp những thông tin cá nhân của người sử dụng cho chúng tôi. Và mọi vấn đề liên quan khác sẽ được giải quyết theo pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.

CÁCH THỨC NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ TIẾP CẬN DỮ LIỆU CỦA MÌNH

Nguời sử dụng có thể yêu cầu BachThu cung cấp và chỉnh sửa các dữ liệu cá nhân liên quan đến mình thông qua các công cụ trên hệ thống của chúng tôi, hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email của chúng tôi từ email đã đăng ký để được cung cấp và chỉnh sửa dữ liệu của mình.